Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 8 chỗ nghỉ.

326,593 ↔ 414,924 VND
1,020,000 ↔ 1,812,000 VND
260,344 ↔ 437,007 VND
326,593 ↔ 547,422 VND
  • Kim Quang Apartment
  • Apt B2, Floor 9, Kim To Building, Phuoc Tinh, Long Dien, Ba Ria - Vung Tau, Long Hải, Việt Nam
878,665 ↔ 989,078 VND
411,170 ↔ 820,422 VND
  • Stone Villa
  • Long Phu, Phuoc Dien, Phuoc Hai, Dat Do, Long Hải, Việt Nam
2,600,318 ↔ 5,292,067 VND
  • Thuy Lan Motel
  • Bai tam khu quan doi 298, khu pho Hai Trung,, Long Hải, Việt Nam
260,344 ↔ 702,001 VND