Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 4 chỗ nghỉ.

1,386,570 ↔ 3,186,102 VND
790,333 ↔ 3,528,607 VND
2,071,602 ↔ 2,071,602 VND
1,461,652 ↔ 9,181,817 VND