Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 15 chỗ nghỉ.

  • An Tam Villa
  • 18A Nam Ky Khoi Nghia, Trà Vinh, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
370,759 ↔ 503,256 VND
260,344 ↔ 260,344 VND
392,841 ↔ 622,503 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
  • Toan Vinh Hotel
  • Area 4, Duyen Hai Town, Duyen Hai Province, Ba Ðông, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
  • Ut Tam Hotel
  • Group 3, Ward 1, Duyen Hai, Ba Ðông, Việt Nam
525,253 VND
  • Vila Basi
  • Đầu Giồng xã Ba Si - Càng Long - Trà Vinh, Nguyệt Hạng, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!