Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 40 chỗ nghỉ.

414,924 ↔ 613,670 VND
 • Hung Hieu
 • 540A-542 Ap Bac, Mỹ Tho, Việt Nam
348,676 ↔ 922,830 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
304,510 ↔ 459,090 VND
 • M Hotel
 • 07 Le Van Duyet, Mỹ Tho, Việt Nam
392,841 ↔ 547,422 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
1,077,237 ↔ 1,761,695 VND
437,007 ↔ 878,665 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
260,344 ↔ 260,344 VND
414,924 VND
657,835 VND
525,339 VND
 • Tan Duy Hotel
 • No.208 27 Thang 4 Street, Phuoc Tien, Phuoc Buu, Xuyen Moc District, Ấp Bắc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
260,344 ↔ 437,007 VND
 • Tan Loc
 • 9A Ap Bac, Mỹ Tho, Việt Nam
227,220 ↔ 337,635 VND
414,857 ↔ 8,385,490 VND
1,205,829 ↔ 3,859,850 VND
 • Thu Khoi Hotel
 • 222-224 Hung Vuong extended, Dao Thanh Distrcit, Mỹ Tho, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Van Phuc
 • 353 Crossroad Highway 50, Long Hoa A, Dao Thanh, Ðạo Thành, Việt Nam
525,319 VND
< 1 2 >