Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 123 chỗ nghỉ.

1,129,360 ↔ 1,416,452 VND
  • Canary Hotel
  • 37 Nguyen Cong Tru Street, Huế, Việt Nam
392,861 ↔ 724,121 VND
684,369 ↔ 2,019,344 VND
856,624 ↔ 1,717,898 VND
1,055,380 ↔ 1,232,051 VND
805,168 ↔ 2,538,537 VND
127,854 ↔ 525,364 VND
878,708 ↔ 911,834 VND
2,013,825 ↔ 10,352,721 VND
3,668,352 ↔ 13,335,379 VND
304,525 ↔ 834,540 VND
1,020,257 ↔ 2,360,541 VND
2,247,913 ↔ 8,442,460 VND
454,696 ↔ 790,372 VND
  • Sports 1 Hotel
  • 15 Pham Ngu Lao Street, Phu Hoi Ward, Huế, Việt Nam
370,777 ↔ 464,634 VND
326,830 ↔ 878,708 VND
650,851 ↔ 1,246,982 VND
348,693 ↔ 834,540 VND
529,782 ↔ 1,015,628 VND
348,693 ↔ 613,701 VND
< 1 2 3 4 5 6 7 >