Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 120 chỗ nghỉ.

1,055,327 ↔ 4,387,555 VND
525,339 ↔ 790,333 VND
579,533 ↔ 1,394,518 VND
613,670 ↔ 1,585,316 VND
  • Finnegans Hotel
  • 7 Dong Thai Street, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
683,207 ↔ 1,628,148 VND
1,180,960 ↔ 2,970,284 VND
359,718 ↔ 580,546 VND
878,665 ↔ 2,645,293 VND
  • Legend Hotel
  • 11 Muong Hoa Road, Sapa Town, Lao Cai, Sa Pa, Việt Nam
525,339 ↔ 702,001 VND
622,491 ↔ 1,511,158 VND
370,759 ↔ 657,835 VND
657,835 ↔ 1,651,565 VND
834,499 ↔ 1,276,156 VND
878,665 ↔ 1,761,978 VND
105,765 ↔ 547,422 VND
621,252 ↔ 1,977,474 VND
724,084 ↔ 1,209,907 VND
908,139 ↔ 2,481,265 VND
591,587 ↔ 591,587 VND
3,457,941 ↔ 3,669,937 VND
< 1 2 3 4 5 6 >