Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 4 chỗ nghỉ.

804,735 ↔ 1,312,988 VND
221,279 ↔ 442,259 VND
1,122,945 ↔ 3,213,408 VND
1,621,674 ↔ 2,875,813 VND