Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 149 chỗ nghỉ.

 • Bamboo Cottages
 • Vung Bau Bay, Cua Can Village, Kien Giang , Cửa Cạn, Việt Nam
2,093,142 ↔ 2,093,142 VND
 • Cassia Cottage
 • Khu Pho 7, Tran Hung Dao, Dương Đông, Việt Nam
1,880,326 ↔ 9,878,685 VND
7,780,874 ↔ 14,096,865 VND
1,837,259 ↔ 2,456,178 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
1,383,353 VND
2,367,168 ↔ 5,310,871 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Kim Hoa Resort
 • 88/2 Tran Hung Dao, Duong Dong, Dương Đông, Việt Nam
1,279,916 ↔ 2,426,493 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Langchia Village
 • Cua Lap Hamlet - Duong To Commune, Dương Đông, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
833,284 ↔ 1,555,112 VND
2,406,192 ↔ 5,532,607 VND
 • River Hotel
 • B3 Block, Tran Hau Business, Ha Tien, Hà Tiên, Việt Nam
2,380,169 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
1,467,139 ↔ 2,491,006 VND
268,330 ↔ 471,363 VND
 • Sunny Resort
 • 121/1 Tran Hung Dao, Dương Đông, Việt Nam
201,686 ↔ 381,692 VND
4,419,865 VND
1,622,783 ↔ 2,186,711 VND
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >