Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 152 chỗ nghỉ.

  • Canary Hotel
  • 37 Nguyen Cong Tru Street, Huế, Việt Nam
392,861 ↔ 724,121 VND
856,624 ↔ 1,717,898 VND
1,055,380 ↔ 1,232,051 VND
  • Furama Resort Danang
  • 105 Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Đà Nẵng, Việt Nam
5,141,129 ↔ 31,373,406 VND
805,168 ↔ 2,538,537 VND
127,854 ↔ 525,364 VND
878,708 ↔ 911,834 VND
2,013,825 ↔ 10,352,721 VND
3,668,352 ↔ 13,335,379 VND
304,525 ↔ 834,540 VND
  • Rex Hotel
  • 141 Nguyen Hue Blvd, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
3,207,649 ↔ 4,959,561 VND
1,020,257 ↔ 2,360,541 VND
1,753,111 ↔ 3,766,403 VND
2,247,913 ↔ 8,442,460 VND
454,696 ↔ 790,372 VND
1,539,212 ↔ 3,102,369 VND
  • Sports 1 Hotel
  • 15 Pham Ngu Lao Street, Phu Hoi Ward, Huế, Việt Nam
370,777 ↔ 464,634 VND
650,851 ↔ 1,246,982 VND
529,782 ↔ 1,015,628 VND
348,693 ↔ 613,701 VND
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >