Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 480 chỗ nghỉ.

1,117,476 ↔ 2,543,165 VND
 • First Hotel
 • 18 Hoang Viet, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
1,477,272 ↔ 2,394,896 VND
2,784,812 ↔ 18,551,133 VND
1,832,270 ↔ 3,229,913 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Kingston Hotel
 • 52-54 Thu Khoa Huan, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
932,025 ↔ 1,610,547 VND
 • Liberty 2 Hotel
 • 129-133 Ham Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
1,360,459 ↔ 2,410,725 VND
1,959,963 ↔ 4,104,396 VND
1,097,725 ↔ 2,572,529 VND
 • Liberty Saigon Greenview
 • 187 Pham Ngu Lao, Pham Ngu Lao Ward, District 1 , Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
1,149,213 ↔ 2,675,062 VND
1,355,091 ↔ 2,630,582 VND
3,637,794 ↔ 7,324,564 VND
 • Rex Hotel
 • 141 Nguyen Hue Blvd, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
3,207,649 ↔ 4,959,561 VND
1,753,111 ↔ 3,766,403 VND
 • Saigon Star Hotel
 • 204 Nguyen Thi Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
910,043 ↔ 1,270,376 VND
 • Sen Viet Hotel
 • 33 Cao Thang, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
1,202,813 ↔ 2,238,771 VND
3,044,187 ↔ 8,362,295 VND
1,595,830 ↔ 2,866,560 VND
1,657,905 ↔ 5,650,989 VND