Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 22 chỗ nghỉ.

2,004,545 ↔ 3,946,698 VND
789,007 ↔ 2,302,706 VND
1,583,178 ↔ 2,370,162 VND
612,920 ↔ 929,205 VND
986,462 ↔ 2,043,357 VND
724,044 ↔ 1,725,525 VND
  • Holiday Hotel
  • 50/333 Van Cao, Dang Lan, Hải Phòng, Việt Nam
467,898 ↔ 672,525 VND
1,725,525 ↔ 2,802,241 VND
552,128 ↔ 2,127,392 VND
  • Kim Thoa Hotel
  • 185 Nguyen Duc Canh, Le Chan, Hải Phòng, Việt Nam
348,656 ↔ 605,069 VND
969,151 ↔ 1,902,780 VND
1,075,009 ↔ 1,725,525 VND
2,262,761 ↔ 5,325,641 VND
1,541,066 ↔ 2,398,472 VND
289,905 ↔ 436,430 VND
2,296,868 ↔ 3,176,654 VND
  • Son Vu Hotel
  • 177 - 179 Van Cao, Hải Phòng, Việt Nam
536,652 ↔ 727,320 VND
3,374,403 ↔ 3,374,403 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
< 1 2 >