Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 7 chỗ nghỉ.

  • Beach Bar Hue Hotel
  • Thuan An Beach, Xuan An, Phu Thuan Village, Phu Vang, Thôn Thái Dương Hạ (1), Việt Nam
194,095 ↔ 790,333 VND
561,163 ↔ 561,163 VND
656,696 ↔ 1,187,759 VND
450,241 ↔ 701,963 VND
1,908,283 ↔ 4,203,672 VND
  • Star Hotel Hai Duong
  • Lot 62, 26 Do Thi Phia Dong, Block 1, Hai Tan Ward, Hải Dương, Việt Nam
260,329 ↔ 436,983 VND
1,651,565 ↔ 2,976,535 VND