Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 5 chỗ nghỉ.

296,831 ↔ 627,514 VND
1,123,770 ↔ 1,123,770 VND
334,271 ↔ 1,642,583 VND
  • Jungleman Homestay
  • Duong K8, thon Chang, xa Phuong Thien (near Ha Giang Bus Station), Hà Giang, Việt Nam
125,544 ↔ 345,810 VND
514,728 ↔ 1,123,770 VND