Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 3 chỗ nghỉ.

2,069,551 ↔ 3,041,835 VND
2,925,603 ↔ 18,243,060 VND
3,335,600 ↔ 24,331,010 VND