Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 232 chỗ nghỉ.

405,306 ↔ 708,309 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
503,838 ↔ 1,051,714 VND
579,252 ↔ 1,564,639 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
  • Dai A Hotel
  • 51 Yen Bai Street, Hai Chau District, Đà Nẵng, Việt Nam
590,902 ↔ 714,120 VND
  • Furama Resort Danang
  • 105 Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Đà Nẵng, Việt Nam
5,141,129 ↔ 31,373,406 VND
  • Fusion Maia Resort
  • Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Đà Nẵng, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
1,369,956 ↔ 7,604,449 VND
  • Hoa Viet Hotel
  • 8 Phan Dinh Phung Street, Hai Chau District, Đà Nẵng, Việt Nam
556,808 ↔ 848,588 VND
927,788 ↔ 1,317,283 VND
6,434,027 ↔ 10,735,038 VND
569,483 ↔ 701,974 VND
659,829 ↔ 1,515,197 VND
1,885,350 ↔ 4,057,062 VND
4,190,934 ↔ 5,604,184 VND
  • Stargazer Hotel
  • 77 Tran Phu Street, Hai Chau District, Đà Nẵng, Việt Nam
444,584 ↔ 481,155 VND
871,034 ↔ 1,610,650 VND
673,500 ↔ 1,169,061 VND
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >