Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 6 chỗ nghỉ.

  • Bamboo Cottages
  • Vung Bau Bay, Cua Can Village, Kien Giang , Cửa Cạn, Việt Nam
2,093,142 ↔ 2,093,142 VND
1,837,259 ↔ 2,456,178 VND
2,058,301 ↔ 2,058,301 VND
  • Island Life Hostel
  • Tổ 3, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Cửa Cạn, Việt Nam
172,007 ↔ 172,007 VND
861,214 ↔ 1,376,150 VND
1,804,238 ↔ 2,500,387 VND