Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 16 chỗ nghỉ.

 • A Chau Hotel
 • Vinh Tay 1, Nui Sam Ward, Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Bao Bao Hotel
 • 128 Trung Nu Vuong (extended), Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Chi Nguyen Hotel
 • No. 01, 30/4 Street, Chau Phu B Ward, Châu Đốc, Việt Nam
387,085 ↔ 981,092 VND
 • Dai Loi Hotel
 • 68-70-72 Nguyen Van Thoai, Ward A, Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Dong Xanh Hotel
 • 227 Nguyen Tri Phuong, Hoa Binh, Vinh My Ward, Châu Đốc, Việt Nam
282,416 ↔ 436,991 VND
326,580 ↔ 657,810 VND
613,647 ↔ 1,651,502 VND
 • Hue Binh Hotel
 • Tan Lo Kieu Luong, Nui Sam Ward, Châu Đốc, Việt Nam
250,000 ↔ 250,000 VND
547,401 ↔ 657,810 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Song Hao Hotel
 • Lot 162-163C Trung Vuong Commercial Residence, Thu Khoa Huan, Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
208,119 ↔ 794,422 VND
326,580 ↔ 547,401 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
2,026,896 ↔ 3,175,162 VND